Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014Από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη οι μικροί μας αναγνώστες  για τις γιορτές των χριστουγέννωνμπορούν να δανειστούν ένα από τα παρακάτω σχετικά βιβλία που ανήκουν στο δανειστικό τμήμα:
                
       

      
    
 
καλή σας ανάγνωση