Πέμπτη 17 Αυγούστου 2023

"Φυγάδες στα scogli di Salona κίνδυνοι και περιπέτειές των" Δημήτρης Παλούκης, 2023. Βιβλιοπαρουσίαση

 

Πολλοί καλά καλά δεν ξέρουν ότι υπάρχουν νησάκια στον Κορινθιακό, κοντά στις ακτές της Φωκίδας. Στον Κρισσαίο και τα Τριζόνια με τη συστάδα τους, κάνουν αυτόν που ταξιδεύει από Ιτέα προς Ναύπακτο, ν’ αναρωτιέται και για τα ονόματά τους. Μικρά μ’ ελάχιστη βλάστηση, ακατοίκητα πλην των Τριζονιών, κουβαλούν μνήμες επικεκαλυμμένες και Ιστορία, αφού έχουν χρησιμεύσει σε πολλές και διαφορετικές περιόδους, για καταφύγιο κατοίκων των απέναντι ακτών σε επιδρομές, έδρα φιλόδοξου Ηγεμόνα που αναδείχτηκε από μισθοφόρος, κινούμενος ανάμεσα στην οθωμανική και την ενετική επικράτεια, ενδιάμεσος σταθμός μεταναστευόντων απ’ τη μια στην άλλη πλευρά του Κορινθιακού, χώρος που λειτούργησαν Σχολεία στα χρόνια της τουρκοκρατίας, στην Επανάσταση προ τελευταίος σταθμός – βάση ανεφοδιασμού του πολιορκούμενου Μεσολογγιού, χώρος εναπόθεσης νοσούντων και θυμάτων θανατηφόρων επιδημιών κ.ά. ακόμη.

Απ’ την έλλειψη ξεκάθαρων στοιχείων, έχουν γεννηθεί σχετικά μ’ αυτά παρανοήσεις κι ιστορικές αστοχίες, που αποκαθιστά το βιβλίο με τη συγκέντρωση, επαρκή μελέτη των ευρέως διεσπαρμένων ιστορικών στοιχείων – πηγών για τα νησιά του ΒΔ Κορινθιακού και τις περιπέτειές των. Αναπτύσσεται το ερευνώμενο επίσης πλαίσιο του νομικού – ιδιοκτησιακού τους καθεστώτος  μετά την απελευθέρωση, ως τις μέρες μας. Γι’ αυτούς τους λόγους το βιβλίο καθίσταται πολύ ενδιαφέρον. Η παράθεση στοιχείων από όσα έχει φέρει στο φως η αρχαιολογική έρευνα, κυρίως για τα νησάκια κοντά στο Γαλαξείδι και τα παραμένοντα ανοιχτά ερωτήματα χρονολόγησης γεγονότων που τα αφορούν κι έχει συμπεριλάβει στο ιδιαίτερης αξίας ‘‘Χρονικό του Γαλαξειδιού’’ ο ιερομόναχος Ευθύμιος, αποτελούν ένα ακόμη κίνητρο ανάγνωσης του μόχθου του συγγραφέα, που παραθέτει Βιβλιογραφία, Ευρετήρια στο τέλος για εξυπηρέτηση και κάθε περαιτέρω ερευνητικής  προσπάθειας.

Αξίζει να υπογραμμιστούν οι Ευχαριστίες που απευθύνει ο συγγραφέας σε εκείνους που βοήθησαν στη συγκέντρωση κι επεξεργασία του υλικού και στην έκδοση του βιβλίου, έτσι που αυτό να μοιάζει καρπός συλλογικού μόχθου. Οι αυξημένες απαιτήσεις της εποχής, δείχνουν από το αποτέλεσμα της συγγραφικής προσπάθειας με τα νησιά, το δρόμο τέτοιων εγχειρημάτων. Καλή και η εκδοτική εικόνα, με πίνακες στο εξώφυλλο – οπισθόφυλλο και στο εσωτερικό, χάρτες και γκραβούρες, προστιθέμενη αξία του βιβλίου. Τώρα τουλάχιστον, έχοντάς το διαβάσει, αυτός που διατρέχει την ε.ο. Ιτέας – Ναυπάκτου, μπορεί ν’ αναπλάθει στο νου του, τα συνταρακτικά γεγονότα που συνέβησαν στα έρημα σήμερα (πλην Τριζονιών) νησιά του Β. Κορινθιακού, μια ακίνητη θεσπέσια σκηνογραφία φυσικής ομορφιάς.


Οι Φίλοι της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Άμφισσας