Δευτέρα 6 Αυγούστου 2012

Η δεκαετής συνεργασία του τομέα Πληροφορικής ΕΠΑΛ Άμφισσας με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη ΆμφισσαςΣχολικό έτος: 2002-2003
1ο Σ.Ε.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ: Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών του τμήματος Π2 του τομέα Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ του Τ.Ε.Ε. Άμφισσας στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Άμφισσας (Δ.Β.Α.) με σκοπό την περιήγηση σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, στα πλαίσια του εργαστηρίου του μαθήματος «Βάσεις Δεδομένων».
Τ.Ε.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ: Συνεργασία τομέα Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ με Δ.Β.Α. για ηλεκτρονική καταχώρηση τίτλων βιβλίων στα πλαίσια της θεωρίας του μαθήματος «Βάσεις δεδομένων» του τμήματος Π2 του τομέα Πληροφορικής. Συνεργασία εθελοντών μαθητών Πληροφορικής του Τ.Ε.Ε. Άμφισσας με τη Δ.Β.Α. για την καταχώρηση των τίτλων των βιβλίων σε ηλεκτρονική μορφή. Συμμετοχή και κάποιων σπουδαστών ειδικότητας Πληροφορικής του Ι.Ε.Κ. Άμφισσας, ώστε να ελεγχθεί το αποτέλεσμα και να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Την προσπάθεια στήριξε ο Σύλλογος των Απανταχού Αμφισσέων «Τα Σάλωνα», ο οποίος βράβευσε τα μέλη της ομάδας εργασίας σε εκδήλωση που έγινε το Νοέμβριο του 2003 στο Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας.

Σχολικό έτος: 2003-2004
Τ.Ε.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ: Συνεργασία με τη Δ.Β.Α. για τη ψηφιοποίηση βιβλίων και εντύπων με καλοκαιρινή εθελοντική απασχόληση μαθητών του Τ.Ε.Ε. Άμφισσας.

Σχολικό έτος: 2004-2005
Τ.Ε.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ: Συνεργασία με Δ.Β.Α. για την ολοκλήρωση της μηχανογράφησής  της με προοπτική την ηλεκτρονική δημοσίευση των τίτλων βιβλίων στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Άμφισσας.

Σχολικό έτος: 2005-2006
Τ.Ε.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ : Υλοποίηση έργου στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ΔΑΙΔΑΛΟΣ με θέματα: «Πρόγραμμα διαχείρισης Δημοτικής Βιβλιοθήκης Άμφισσας». Το συγκεκριμένο λογισμικό παρουσιάστηκε στην περιφερειακή έκθεση έργων ΔΑΙΔΑΛΟΣ στη Χαλκίδα (9-11/4/2006). Η Δ.Β.Α. χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο λογισμικό για τις ανάγκες της. Ο τομέας Πληροφορικής υποστηρίζει το λογισμικό και καταθέτει προτάσεις για τη βελτίωση της μηχανογράφησης της Δ.Β.Α. Συνεργασία με Δήμο Άμφισσας για τη δημοσίευση στο διαδίκτυο των βιβλίων της Δ.Β.Α. (αριθμός εισαγωγής, τίτλος βιβλίου, συγγραφέας). Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.amfissa.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=141, μπορεί κανείς να βρει σε μορφή Excel/Access ένα μεγάλο μέρος από τους 31500 περίπου τίτλους που έχουν καταχωρηθεί μέχρι σήμερα στο λογισμικό διαχείρισης της Δ.Β.Α.

Σχολικό έτος: 2006-2007
Τ.Ε.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ : Υλοποίηση πολιτιστικού προγράμματος της Δ.Δ.Ε. Ν. Φωκίδας με θέμα: «Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Άμφισσας». Δημιουργείται ψηφιακό αρχείο με την αλληλογραφία του  παιδαγωγού Αλέξανδρου Δελμούζου. Ψηφιοποίηση φιλολογικών περιοδικών. Κατασκευή λογισμικού βάσης δεδομένων με αρθρογραφία τοπικού ενδιαφέροντος. Συνεργασία για την ανάπτυξη και υποστήριξη προγράμματος καταχώρησης βιβλιογραφικών εγγραφών της Βιβλιοθήκης Γεωργίου Γάτου.

Σχολικό έτος: 2007-2008
1ο Σ.Ε.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ: Παραγωγή έντυπου και ψηφιακού υλικού για τις εκδηλώσεις «Φωκικά 2007» με θέμα τους Pablo Picasso και Ιωάννη Μακρυγιάννη. Τροφοδότηση βάσης δεδομένων Δ.Β.Α. με αρθρογραφία τοπικού ενδιαφέροντος. Ψηφιοποίηση από εθελοντές αποφοίτους του τομέα Πληροφορικής έντυπου υλικού με θέμα τους αγωνιστές της Φωκίδας στους Βαλκανικούς Πολέμους.

Σχολικό έτος: 2008-2009
1ο Σ.Ε.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ: Ψηφιοποίηση σπάνιων βιβλίων του Σ.Δ.Κόκκαλη. Συμμετοχή στο σχεδιασμό του ημερολογίου 2010 της Βιβλιοθήκης. Εκπαιδευτικές επισκέψεις του τμήματος Βπ του τομέα Πληροφορικής του ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας με σκοπό τη συντήρηση Η/Υ της Δ.Β.Α., στα πλαίσια του μαθήματος «Συντήρηση Υπολογιστών».

Σχολικό έτος: 2009-2010
1ο Σ.Ε.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ: Υποστήριξη μηχανογράφησης της Βιβλιοθήκης Γιώργου Γάτου. Δημιουργία λογισμικού εκτύπωσης ετικετών σε Access. Εκπαιδευτικές επισκέψεις στη Δ.Β.Α. από το τμήμα Βπ ΕΠΑ.Λ. στα πλαίσια του εργαστηριακού μαθήματος «Συντήρηση Υπολογιστών» με στόχο την επισκευή παλιών μονάδων Η/Υ και την εγκατάσταση νέων στη Δ.Β.Α.

Σχολικό έτος: 2010-2011
1ο Σ.Ε.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ: Δημιουργία blog για τη Βιβλιοθήκη Γ. Γάτου από το τμήμα Βπ ΕΠΑ.Λ. στα πλαίσια του μαθήματος «Προγραμματιστικά εργαλεία για το Διαδίκτυο» (Ιανουάριος 2011). Η δημοσιοποίησή του είναι σε εκκρεμότητα από το συγκεκριμένο παράρτημα της Δ.Β.Α. Εκπαιδευτικές επισκέψεις στη Δ.Β.Α. από μαθητές του τομέα Πληροφορικής (τμήματα Βπ, Γπ) στα πλαίσια: (α) της εργασίας τους που εκδόθηκε από το 1ο Σ.Ε.Κ. Άμφισσας με τίτλο: «Το χρονολόγιο της Φωκίδας (Our History)» (Άμφισσα, 2011) (β) της ψηφιοποίησης από το εργαστήριο Εφαρμογών Η/Υ του τομέα Πληροφορικής του βιβλίου «Η Φωκίδα της Επανάστασης» του Ευθ. Σταθόπουλου και (γ) του εργαστηριακού μαθήματος «Συντήρηση Υπολογιστών».

Σχολικό έτος: 2011-2012
1ο Σ.Ε.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ: Επέκταση του προγράμματος δανεισμού της Δ.Β.Α. από το τμήμα Γπ του ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας στα πλαίσια του εργαστηριακού μαθήματος «Βάσεις Δεδομένων». Τεχνική υποστήριξη για είσοδο της Δ.Β.Α. και του παραρτήματος της, της Βιβλιοθήκης Γ. Γάτου, στο πρόγραμμα Future Libraries. Εξέταση μεταφοράς των δεδομένων του λογισμικού διαχείρισης της Δ.Β.Α. σε πλήρες βιβλιοθηκονομικό λογισμικό.

Καλοκαίρι 2012
Συμμετοχή σε δράσεις εθελοντισμού υπέρ της Δ.Β.Α. στα πλαίσια του δικτύου Future Library. Πιο συγκεκριμένα: (α) δημιουργία και ενημέρωση του blog της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Άμφισσας (http://dbamfis.blogspot.gr/)  και (β) σχεδίαση δραστηριότητας για παιδιά 8 χρονών και πάνω, με θέμα: "Κατασκευή μιας κλεψύδρας", που υλοποιήθηκε στις 30-7-2012 με συμμετοχή 25 παιδιών. 

Το μέλλον...
Για το σχολικό έτος 2012-13, ο τομέας Πληροφορικής σχεδιάζει τη ψηφιοποίηση περιεχομένων της Δ.Β.Α. (επώνυμα αρχεία, παλιές τοπικές εφημερίδες και περιοδικά, αρχεία αγωνιστών, κ.α.).

(Αναδημοσίευση από τα ιστολόγια του ΕΠΑ.Λ./1ου Σ.Ε.Κ. Άμφισσας: http://blogs.sch.gr/epal-amfiss/ και http://blogs.sch.gr/1sekamfi/)

Για τις αναφορές στο πρόγραμμα ΔΑΙΔΑΛΟΣ: