Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016

5 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Το περιβάλλον είναι ο ζωτικός χώρος του ανθρώπου, ο οποίος  παρέχει τα υλικά και την ενέργεια εξασφαλίζοντας τις βασικές συνθήκες για την ανάπτυξή του.
Αποτελεί κοινή κληρονομιά όλων των ανθρώπων που το κληρονομήσαμε από τις προηγούμενες γενιές και πρέπει να το παραδώσουμε στις επόμενες  στην ίδια αν όχι καλύτερη κατάσταση.

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις  5 Ιουνίου και αποτελεί την κύρια εκδήλωση του ΟΗΕ από το 1972 για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.
Το θέμα του φετινού εορτασμού (2016) είναι: «Μάχη κατά του παράνομου εμπορίου στην άγρια ζωή».

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ( ΙΣΤΟΡΙΚΟ)
1. Το  1975 με τη ψήφιση του Συντάγματος έγιναν κάποιες αναφορές για την προστασία του περιβάλλοντος (αρμοδιότητες στο τότε Υπ. Συντονισμού).
2. Το  1980 ίδρυση του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος
 (ΥΧΟΠ).
3. Ν.1650/1986. Βασισμένος στην Κοινοτική Οδηγία 85/337. Η εφαρμογή της δεν ήταν ικανοποιητική. Είναι χαρακτηριστικό ότι πέρασαν  4 χρόνια για να ψηφιστεί η ΚΥΑ 69269/5387 «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο ΜΠΕ, καθορισμός περιεχομένων ειδικών περιβαλλοντικών μελετών».
4 Από το 1990 ξεκίνησε μια ταχεία ενσωμάτωση του κοινοτικού δικαίου
περιβάλλοντος, το οποίο περιελάμβανε 120 και πλέον Κοινοτικές Οδηγίες
και Κανονισμούς.ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1. Κεντρική Διοίκηση  (Υπουργεία)
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Περιφέρειες)
3. Τοπική αυτοδιοίκηση  (δήμοι)
4 Αυτοδιοικούμενα δημόσια νομικά πρόσωπα (Ο.Ρ.Σ.Π Αθηνών και Θεσ/νίκης,
ΚΑΠΕ, ΕΘΙΑΓΕ κλπ)
5. Φορείς προστασίας περιβάλλοντος
6.ΜΚΟ                        
Στο Δανειστικό Τμήμα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Άμφισσας υπάρχουν αρκετοί τίτλοι βιβλίων σχετικοί με το περιβάλλον, σας προτείνουμε μερικούς:


                                                                                           

 
 

…αλλά και για τους μικρούς μας  αναγνώστες στο τμήμα "παιδικά - γενικών γνώσεων" υπάρχουν βιβλία με θέμα τη γη και το περιβάλλον μερικά από αυτά είναι τα παρακάτω: