Σάββατο 16 Απριλίου 2022

Επίσκεψη του Μουσικού Γυμνασίου Άμφισσας

 Την Τρίτη 12 Μαρτίου επισκέφθηκαν τη βιβλιοθήκη η πρώτη τάξη του Μουσικού Γυμνασίου  Άμφισσας με τη καθηγήτριά τους Ευαγγελία Χρυσακοπούλου.