Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022

Ημερολόγιο 2023 - Φίλοι Δημοτικής Βιβλιοθήκης Άμφισσας

 


Και φέτος, στη ροή του χρόνου, που σε λίγες μέρες ξεκινά, θα παραστέκει τους μήνες και τις μέρες το Ημερολόγιο των Φίλων της ΔΒΑ. Οι ευγενείς χορηγοί (κα Δ.Χ.Π και κ. Α. Κ.) συνέδραμαν και με την επιμελή προετοιμασία του, θα πάρει τη θέση που, απ’ το 2010, κρατεί! Όσοι ήδη το αναζήτησαν, μπορούν να το παραλάβουν απ’ τον οικείο χώρο.

 Στιγμές, περίοδοι και πρόσωπα της αχανούς επικρατείας της Ιστορίας, τροφοδότησαν και φέτος το περιεχόμενό του. Απ’ το (ξανά) κάψιμο του ελαιώνα, τους κλέφτες της προεπαναστατικής Ρούμελης, μια λιθογραφία αγνώστου με το Διάκο & τον Ησαΐα, τον πρώτο ιστοριογράφο του Δ. Σκαλτσά, τον μετανάστη που ενίσχυε τους Σεβεδικιώτες συγχωριανούς, ως τον εκδότη 60χρονης σοβαρής τοπικής εφημερίδας... Και  θα έχομε να λέμε, για όσα υποκινεί, ν’ αναζητηθούν και συζητηθούν περαιτέρω.

Η ευχή των μελών της Ομάδας για περιοδική (ετήσια) έκδοση ενός ευρύτερου - αντιπροσωπευτικότερου εντύπου, που να σημειώνει την τοπωνυμία (της Φωκίδας) μας στο χάρτη, ν’ αναπλάθει γεγονότα, δράσεις συλλογικές και προσωπικότητες, προβάλλοντας παραέξω τον τόπο, παραμένει ευχή...

Από κοντά κι οι πιο αυθόρμητες (και πραγματοποιήσιμες) ευχές μας, για υγεία, δύναμη ͘ να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα, Φωκείς και Φίλοι, να σπείρουμε και να δρέψουμε καρπούς, προσωπικά και συλλογικά, αφήνοντας και κάποιο καλό παράδειγμα: ήθους και βίου στους επερχομένους.