Τρίτη 5 Απριλίου 2016

Η άλωση του κάστρου των Σαλώνων

Το χρονικό της άλωσης του κάστρου των Σαλώνων όπως μας το περιγράφει ο Θεοχάρης Μελισσάρης στο βιβλίο του "Η Ιστορία της Αμφίσσης και των πέριξ κωμοπόλεων και χωρίων" τόμος δεύτερος.